Prezenty...

W trakcie obmyślania i planowania. W każdym bądź razie, już niedługo Rii zyska nową formę.