FACEPALM!!!
Tak mogę podsumować to , co zrobiłem ze swoim ostatnim rysunkiem. Chciałem go właśnie dokończyć, szukam... szukam, ale znajduje tylko wersję w *.jpg :/ W końcu zrozumiałem, że ostatnio musiałem nadpisać źródła (plik *.ora), formatem *.jpg! Ręce mi opadają z powodu mojej głupoty! Najpierw wywołany pusty negatyw, następnie negatyw naświetlony 2! razy, a teraz to!!!!!!!!!!! :/ Krwa!